طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:میلاد قلندری

متولد:1377-06-01 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:گوش راست مربیان: سابقه ملی: