طراحی سایت
X

News View

printCreate Date:1398/12/26 12:05:32 ق.ظ
number of visits:64

شادروان اسدالهی برترین گوش راست لیگ برتر هندبال بانوان


نتیجه نظرسنجی برترین گوش راست لیگ برتر هندبال بانوان در فصل 98

📝 نتیجه نظرسنجی برترین گوش راست لیگ برتر بانوان در فصل 98

در این نظرسنجی که از شنبه 24 اسفند ماه بمدت ۲۴ ساعت از بین گوش راست های شش تیم لیگ برتری صورت گرفت، شادروان زهرا اسدالهی از تیم فولاد مبارکه سپاهان با کسب 53% آرای مخاطبان رسانه هندبال نیوز، بعنوان "برترین گوش راست لیگ 98 هندبال زنان کشور" انتخاب شد.

در رده دوم این نظرسنجی خانم توران سلمان پور از تیم شهید شاملی کازرون با کسب 24% آرا حائز رتبه دوم و هانیه کریمی از تیم هواپیمایی کیش ایر با کسب 10% آرا بعنوان سومین گوش راست برتر لیگ 98 هندبال زنان ایران از نگاه مخاطبان هندبال نیوز انتخاب شدند.