طراحی سایت
X

News View

printتاریخ ایجاد:1399/03/09 12:28:40 ق.ظ
تعداد بازدید:108

پزشک سپاهان: تست مجدد در روز شنبه از تمامی کادر و بازیکنان انجام میشود


به گزارش روابط عمومی باشگاه فولادمبارکه سپاهان دکترربیعی پزشک تیم فوتبال سپاهان درگفتگویی اعلام کرد:


با توجه به معاینات روزانه و اخذ شرح حال روزانه قبل از شروع تمرینات به وضعیت ۲تن از مجموعه مشکوک شدیم که ضمن قرنطینه کردن آنها تست pcrانجام و نتیجه هر ۲ مثبت اعلام شد لذا از امروز بعد ازظهر تمرینات تعطیل گردید تا تست مجدد در روز شنبه از تمامی کادر و بازیکنان انجام و پس از بررسی نسبت به از سر گیری تمرین تصمیم مناسب اتخاذ شود.
مدارک دو تست pcr نفرات در نزد باشگاه محفوظ است و به ناظر پزشکی ستاد مبارزه با کرونا استان اصفهان و سازمان لیگ برتر ارائه میشود.